RANOCELNICA

Opis gesla: 
NEKDANJA ZDRAVNICA Z NIŽJO POKLICNO IZOBRAZBO
Predlog za izbris: 

RODITEV

Opis gesla: 
SPOČETJE ŽIVLJENJA KOT MATI
Predlog za izbris: 

JAŠEK

Opis gesla: 
ODPRTINA PRI CESTNI KANALIZACIJI ZA ZBIRANJE IN ČIŠČENJE ODPLAK
Predlog za izbris: 

Nedeljske novice

ONS

Opis gesla: 
OTOK PRED ZAHODNO ŠPANSKO OBALO ISLA DE
Predlog za izbris: 

PSEVDOPODIJ

Opis gesla: 
PANOŽICA PRI ENOCELIČARJIH
Predlog za izbris: 

MESAR

Opis gesla: 
IZDELOVALEC MESNIH IZDELKOV
Predlog za izbris: 

PREBOJNA TRDNOST

Opis gesla: 
LASTNOST DIELEKTIKA, DA SE UPIRA PREBOJU
Predlog za izbris: 

PREBOJNA TRDNOST

ŽIVAL

Opis gesla: 
BITJE MED ČLOVEKOM IN RASTLINO
Predlog za izbris: 

ESPERANTSKI JEZIK

Opis gesla: 
GOVORICA V ESPERANTU
Predlog za izbris: 

ESPERANTSKI JEZIK

LASTNINA

Opis gesla: 
PRAVNO PRIZNANA PRAVICA DO STVARI
Predlog za izbris: 

ŽEBLJARSKE KLEŠČE

Opis gesla: 
KLEŠČE ZA PULJENJE ŽEBLJEV
Predlog za izbris: 

ŽEBLJARSKE KLEŠČE

KONTEJNER

Opis gesla: 
VELIK ZABOJ ZA KOMBINIRANO PREVAŽANJE BLAGA
Predlog za izbris: 

VODILNICA

Opis gesla: 
LESENO VODILO V IZVOZNEM JAŠKU
Predlog za izbris: 

VODILNICA

OŽINA

Opis gesla: 
ZOŽENO MESTO
Predlog za izbris: 

ŽENSKA ENAKOPRAVNOST

Opis gesla: 
STANJE V KATEREM PRIPADAJO ŽENSKAM ENAKE PRAVICE
Predlog za izbris: 

Strani

Subscribe to Besednjak RSS