SARKIS

Opis gesla: 
LIBANONSKI POLITIK, ELIAS
Ostali opisi