TESLA

Opis gesla: 
HRVAŠKI ELEKTROTEHNIK, IZUMITELJ SRBSKEGA RODU (NIKOLA) TUDI FIZIKALNA ENOTA
Ostali opisi