ČELIK

Ostali opisi
Opis gesla: 
SLOVENSKI POLICIST IN ZGODOVINAR (PAVLE)
Predlog za izbris: