BART ČIČINSKI

Opis gesla: 
JAKUB-1865-1909-LUŽIŠKOSRBSKI PESNIK, PISEC, DRAMATIK, PUBLICIST-(KNJIGA SONETOV, OBLIKE, MLADOPOROČENEC, NARODNJAK IN ODPADNIK)
Ostali opisi