CICERO

Ostali opisi
Opis gesla: 
MARCUS TULIUS, TULIJ; 106-43 PNŠ-RIMSKI DRŽAVNIK IN GOVORNIK
Predlog za izbris: