MAŽAR

Ostali opisi
Opis gesla: 
BOSANSKI NARODNI HEROJ (JOSIP - ŠOŠA)
Predlog za izbris: