TIRO

Ostali opisi
Opis gesla: 
RIMSKI STENOGRAF, KI JE ZAPISOVAL CICERONOVE GOVORE
Predlog za izbris: