ŽURNAL

Ostali opisi
Opis gesla: 
REVIJA,ČASNIK,ČASOPIS,MODNI LIST..
Predlog za izbris: