PIERE SIMON LAPLACE

Opis gesla: 
FRANCOSKI ASTRONOM IN MATEMATIK SON.SIS.
Ostali opisi