USTAVLJAČ

Opis gesla: 
OSEBA ALI PRIPRAVA, KI KAJ USTAVLJA
Ostali opisi
Kategorije: