KREDO

Opis gesla: 
CREDO, LATINSKA MOLITEV PRI MAŠI Z ZAČETKOM CREDO
Ostali opisi
Predlog za izbris: