ALOD

Opis gesla: 
NEKDANJA SVOBODNA POSEST V FEVDALIZMU, KI NI BILA VEZANA NA FEVDALNO PRAVO
Ostali opisi
Predlog za izbris: