PAKKALA

Ostali opisi
Opis gesla: 
FINSKI PISATELJ, DRAMATIK, JEZIKOSLOVEC IN UČITELJ (TEUVO)
Predlog za izbris: