TEMPERAMENT

Opis gesla: 
ČLOVEKOV ZNAČAJ
Ostali opisi
Predlog za izbris: