KORPORATIVIZEM

Opis gesla: 
UREDITEV OSNOVANA NA KORPORATIVNEM SISTEMU
Ostali opisi
Predlog za izbris: