INOVEREC

Opis gesla: 
ZASTAREL IZRAZ ZA DRUGOVERCA
Ostali opisi
Predlog za izbris: