IGOR PRETNAR

Ostali opisi
Opis gesla: 
SLOVENSKI FILMSKI IN GLEDALIŠKI REŽISER (1924-1977)
Predlog za izbris: