ROJSTNI LIST

Opis gesla: 
IZPISEK IZ ROJSTNE MATIČNE KNJIGE
Ostali opisi
Predlog za izbris: