MANJŠINA

Opis gesla: 
MANJŠI DEL SKUPNOSTI
Ostali opisi
Predlog za izbris: