INPUT

Opis gesla: 
PODATKI,KI SE VNAŠAJO V RAČUNALNIK
Ostali opisi
Predlog za izbris: