ELAM

Opis gesla: 
DAVNA DRŽAVA SEVEROVZHODNO OD TIGRISA IN EVFRATA
Ostali opisi
Predlog za izbris: