ALGORITEM

Opis gesla: 
NAVODILO ZA VRSTO IN ZAPOREDJE OPERACIJ V RAČUNALNIŠKEM POSTOPKU
Ostali opisi
Predlog za izbris: