INDUKTOR

Opis gesla: 
NAPRAVA ZA INDUCIRANJE
Ostali opisi
Predlog za izbris: