3K - Sudoku z veliko pisavo

BesedaOpis

Komentarji

 

Zap. št.

04

Stran

11

Datum izida

9. Maj 2018

Poslati do

7. Avgust 2018

Celotna rešitev

sudoku

296 513 847
134 287 695
578 469 312

367 194 528
842 356 179
951 872 436

789 631 254
415 728 963
623 945 781

iskana vrstica

296 513 847

Geslo

296 513 847

 

 

Zap. št.

04

Stran

29

Datum izida

9. Maj 2018

Poslati do

7. Avgust 2018

Celotna rešitev

sudoku

839 276 415
275 941 386
461 583 927

596 432 178
342 817 569
187 659 243

758 324 691
914 765 832
623 198 754

iskana vrstica 

187 659 243

Geslo

187 659 243

 

 

Zap. št.

04

Stran

05

Datum izida

9. Maj 2018

Poslati do

7. Avgust 2018

Celotna rešitev

sudoku

263 958 174
489 176 532
157 432 968

625 743 819
971 685 243
348 291 657

732 519 486
594 867 321
816 324 795

iskana vrstica

625 743 819

Geslo

625 743 819

 

Zap. št.

04

Stran

23

Datum izida

9. Maj 2018

Poslati do

7. Avgust 2018

Celotna rešitev

sudoku

428 395 716
153 672 984
967 481 532

591 248 367
286 713 459
734 956 821

345 127 698 
619 834 275
872 569 143

iskana vrstica:

734 956 821

Geslo

734 956 821

 

 

Zap. št.

04

Stran

17

Datum izida

9. Maj 2018

Poslati do

7. Avgust 2018

Celotna rešitev

sudoku

693 215 847
287 463 159
451 987 623

518 634 972
934 728 561 
726 591 438

172 846 395
849 352 716
365 179 284
 

Geslo

451 987 623