NADMERA

Opis gesla: 
KOLIČINA LESA, KI SE PRI PRVEM MERJENJU DODA DOLOČENI, DOGOVORJENI KOLIČINI ZARADI OSUŠITVE
Ostali opisi
Predlog za izbris: