DOKSA

Opis gesla: 
PREDSTAVA, MNENJE V POMENU NEDOKAZANE TRDITVE
Ostali opisi
Predlog za izbris: