ORGAN

Opis gesla: 
IZVRŠEVALEC KAKE URADNE FUNKCIJE ALI NALOGE
Ostali opisi
Predlog za izbris: