CESTIŠČE

Opis gesla: 
PLOSKEV, POVRŠINA CESTE NAMENJENA ZLASTI ZA VOZILA
Ostali opisi
Predlog za izbris: