NAPOK

Opis gesla: 
MANJŠA RAZPOKA NAVADNO NA POVRŠINI
Ostali opisi
Predlog za izbris: