MEZDA

Opis gesla: 
PLAČA, OSEBNI DOHODEK
Ostali opisi
Predlog za izbris: