OLAJŠEVALNA DOLOČBA

Opis gesla: 
DOLOČBA, KI POMENI OLAJŠAVO PRI PLAČILU DAVKA
Ostali opisi
Predlog za izbris: