OMOTICA

Opis gesla: 
STANJE NEJASNEGA, NEPOPOLNEGA ZAVEDANJA ZLASTI Z OBČUTKOM TELESNE SLABOSTI
Ostali opisi
Predlog za izbris: