PONIKOVEC

Opis gesla: 
PREBIVALEC NASELJA PONIKVE
Ostali opisi
Predlog za izbris: