PODSKUPINA

Opis gesla: 
KAR IMA V OKVIRU KAKE SKUPINE ENAKE, PODOBNE ZNAČILNOSTI
Ostali opisi
Predlog za izbris: