Dnevnik - torkova križanka

BesedaOpis

Komentarji

Zap. št. 27
Stran 14
Datum izida 30. Junij 2020
Poslati do 31. Julij 2020
KOMPONIST, OBISKANKA, SLA, ORNAT, EI, IVE, VR, IZVEN,
KUTA, IKE, VPUST, HASTINGS, AMUR, AKT, REVIZOR,
SMETAR, ROB, BRAT, SIMEON, LEPI/ČEVELJC, TOTEM,
ŠAVRIN, DEL, NODIER, OM, RENČE, ADAM, GOBAN, ZLO,
VEK, MOA, PLATANA, AFNA, EC, ITISON, TEA, ALOMORF,
CENE, NENO, ETOS, SKAJ, BILTEN, ARON, TIČ, SAAR,
ROKER, KOK, AL/MADRIGAL, CIKADA, JAN, INES, UKOR, SP,
ISAC, STAS, DIETA, VA, LAK, JANŠA, LOV, OKEL, ATELJE, JAPI,
SEDEMKA, SAKSONEC, TRANZIT, TRAGEDKA
Geslo JANINA GAVANKAR