MLEVEC

Opis gesla: 
KDOR GOVORI ZMEDENO, BREZ SMISLA
Ostali opisi
Predlog za izbris: