ŽALJIVA OBDOLŽITEV

Opis gesla: 
KAZNIVO DEJANJE, KI GA STORI TISTI, KI O KOM TRDI ALI RAZNAŠA KAJ, KAR LAHKO ŠKODUJE NJEGOVI ČASTI ALI DOBREMU IMENU
Ostali opisi
Predlog za izbris: