LAPORČAN

Opis gesla: 
PREBIVALEC LAPORJA PRI SLOVENSKI BISTRICI
Ostali opisi
Predlog za izbris: