KOLIČNIK

Opis gesla: 
ŠTEVILO, KI IZRAŽA RAZMERJE MED DVEMA KOLIČINAMA, VREDNOSTMA
Ostali opisi
Predlog za izbris: