OKROŽNICA

Opis gesla: 
OBVESTILO VEČ LJUDEM O ISTI STVARI
Ostali opisi
Predlog za izbris: