TEIA

Opis gesla: 
TEJA, TEIAS, ZADNJI OSTROGOTSKI KRALJ ITALIJE
Ostali opisi
Predlog za izbris: