MANŠALNICA

Opis gesla: 
DEMINUTIV, BESEDA, KI IZRAŽA POMANJŠANJE
Ostali opisi
Predlog za izbris: