DOVOZ

Opis gesla: 
PROSTOR, PO KATEREM SE DOVAŽA
Ostali opisi
Predlog za izbris: