frančiškan(osebnost)

KAPISTRAN

Opis gesla: 
IVAN - 1386-1456-ITALIJANSKI FRANČIŠKAN, ZAGOVORNIK KRIŽARSKE VOJNE

FRANJEVEC

Opis gesla: 
HRVAŠKI FRANČIŠKAN

ŠKRABEC

Opis gesla: 
STANISLAV; 1844-1818; FRANČIŠKAN, SLOVENSKI SLOVNIČAR

MINORIT

Opis gesla: 
PRIPADNIK MALIH BRATOV SV. FRANČIŠKA; FRANČIŠKAN

DIVKOVIĆ

Opis gesla: 
MATIJA; 1563-1635-FRANČIŠKAN IZ BOSNE IN PISEC

MINORIT

Opis gesla: 
REDOVNIK, FRANČIŠKAN

MINORIT

Opis gesla: 
FRANČIŠKAN

KLARISINJE

Opis gesla: 
REDOVNICE FRANČIŠKAN.REDA S.KLARE

KAPISTRAN

Opis gesla: 
ITALIJANSKI FRANČIŠKAN IVAN
Subscribe to RSS - frančiškan(osebnost)